PSI'09
A.P. Ershov Institute of Informatics Systems
Seventh International Andrei Ershov Memorial Conference «PERSPECTIVES OF SYSTEM INFORMATICS»
 

15-19 June, 2009, Novosibirsk, Akademgorodok, Russia


Dear participants of the Conference! If you wish to place your photographs in the gallery, please contact the PSI'09 site webmaster at webmaster@iis.nsk.su, and we will gladly provide you with the necessary instructions.

All participants

All participants T. Nesterenko V. Kotlyarov T. Yasuda Y. Murai G. Kurlyandchik S. Kozhukhina N. Gein V. Ivanova A. Bliznyuk V. Sidorova 011 S. Kasyanova Filimonov S. Abramsky K. Larsen T. Mogensen A. Marchuk R. Klyushkova M. Legostaeva T. Pankevich G. Plotniova A. Baehrs N. Dudorov Z. Apanovich T. Tikhonova N. Sadovskaya J. Beney T. Churina D. Bjørner 030 V. Nepomniaschy M. Lavrentjev, Jr. A. Koltashev 034 G. Alexeev V. Kasyanov M. Miyakawa 038 E. Sidorova A. Gein N. Sizova T. Vasyuchkova A. Klimov V. Menshchikov 045 N. Sosedkina Yu. Pervin N. Zagorujko A. Russo A. Shelukhina E. Pak N. Benaissa L. Kovács V. Butenko I. Vitkina F. Murzin Ondřej Šerý L. Gorodniania V. Kuliamin 060 061 062 G. Saprykina A. Bystrov Ph. Kumar A. Kulikov A. Giglavy R. Glück Yu. Zagorul’ko N. Ivancheva I. Klyuchnikov O. Borovikova A. Klekovkin A. Mantsivoda 075 076 077 A. Voronkov K. Serebryanny E. Kostylev N. Rusakova 082 V. Zakharov I. Tarasyuk 085 A. Chernov L. Thiele J. Silva 089 A. Terekhov M. Bulyonkov I. Skopin 093 A. Khoroshilov Th. Studer V. Rubanov Th. Baar E. Kasyanova F. Pedreira M. Veanes F. Benhamou A. Rar Yi A. Niewiadomski 105 G. Hamilton M. Szreter W. Gutmann A. Dunaev W. Schulte 111 V. Felea D. Irtegov V. Mironov Th. Wuertinger 116 G. Pardini 118 119 I. Virbitskaite

 

Design & development:
xTech

© 2008-2024 IIS SB RAS

WebmasterWebmaster